DAF Kalorimetre (Isı Sayacı): 

                Isıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen enerjinin ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi sistem tesisat yapısı kolektörlü ve mobil sistem olarak adlandırılan tesisatlarda kullanılır.

Isı Kalorimetre (Isı Sayacı), harici ve dahili sıcaklık sensörleri ile gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığını ölçerek arasındaki farkı hesaplayıp ne tükettiğini gösteren ölçüm cihazlardır.

Ayrıca debimetre ile tesisattan geçen su miktarını ölçüp m3/h cinsinden gösterir.

Ölçülen bu değerler ile tüketilen enerjiyi kW cinsinden hesaplayan ısı sayaçları, ısı giderinin tüketim değerlerine göre paylaştırılmasını sağlar. Kalorifer tesisatının "tek kolonlu" yani kolektörlü ve mobil sistem prensibine göre yapıldığı, merkezi sistem ısıtmalarda kullanılır. Tabloda gösterilen kalorifer tesisatlarında uygulanır.

                                                   

                                                            DAF KALORİMETRE (ISI SAYACI)

             Kalorimetreler (Isı Sayaçları) üç ana bileşenden oluşur.

     1. Debimetre (dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını ölçer)
2. Sıcaklık sensör takımı (ısıtma suyunun daireye girmeden önceki sıcaklık değerini ve radyatörlerde dolaştıktan sonra daireden çıkarkenki sıcaklık değerini ölçer)

3. Hesaplama Birimi (dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını (m3/h) + dairede radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyunun giriş – dönüş sıcaklık farkı (°C) değerleri ile tüketilen enerjiyi (kW) hesaplar.          

Kalorimetreler (Isı sayaçları)  debi ölçüm yöntemine göre 2 çeşittir:

           1.Mekanik Kalorimetreler (Isı Sayaçları)

              

Qn 2,5 m3/h'a Kadar
     Olan Kapasitelerde

           2. Ultrasonik Kalorimetreler (Isı Sayaçları)

 • AVANTAJLARI:
  • Isı tüketimini ölçerek, ısı giderinin tüketim değerine göre paylaştırılmasına olanak sağlar.
  • Teknolojisi sayesinde sürekli ve yüksek ölçüm hassasiyeti sağlar.
  • Olabilecek tüm manipülasyona karşı korumalıdır. Hata sinyali gönderen özelliği ile güvenilirdir.
  • Puls çıkışı ile otomasyon sistemlerine uyumludur. Tercih edildiğinde, son teknoloji ürünü m-bus protokolü ile uyumlu çalışır.
  • Faturalandırma ve kontrol için sayaç bilgilerine LCD ekran sayesinde hızlı erişim sağlanır.
  • Okuma ve servis hatalarını gösteren optik ara yüzler standart olarak cihaz içinde vardır.
  • Isı tüketimini; akışkan sıcaklığının değişimine göre ve debi değerini okuyarak elektronik ortamda hesaplar.
  • Elektronik hesap ünitesi; enerji okuma değeri, tarihi, gidiş-dönüş sıcaklığı, hacim gibi çok fonksiyonlu bilgileri periyodik olarak kaydeder ve LCD ekran üzerinde istenildiği zaman gösterebilme özelliğine sahiptir.
  ÇALIŞMA PRENSİBİ:
  Isı sayaçları, debi ölçer ile borudan geçen debiyi, sıcaklık sensörleri ile gidiş ve dönüş boru hatlarının sıcaklık farkını ölçerek tüketilen enerji miktarını hesaplar.
  Q = V x Dt x k
  Q = Enerji (MWh / kWh, Joule veya BTU) V = Hacim (m³) Dt = Sıcaklık farkı (Kelvin) k = k-faktörü (ısı katsayısı)

                                       

  KALORİMETRE (ISI SAYACI) MONTAJI:
  • Isıtma / soğutma hattı kolon kesme vanası ile daire giriş kolektörü arasına,T parçası ve sıcaklık sensör kovanı montaj edilir. Yada, kolon kesme vanası yerine, özel tip sıcaklık sensörü montaj edilebilen küresel vana kullanılır.
  • Isıtma / soğutma hattı kolon kesme vanası ile daire dönüş kolektörü arasına dönüş hattının akış yönüne dikkat edilerek ısı sayacı ve pislik tutucu filitre montaj edilir. Isı sayacının montajı; gövde montajı ve sıcaklık sensörlerinin montajından oluşur
  • Montajda gövde önüne mutlaka pislik tutucu eleman montajı yapılmalı! Aksi takdirde ısıtma suyunun içindeki kir, tortu, kum gibi maddeler ölçüm hassasiyetini olumsuz etkileyebilir.
  • Hem gidiş hem dönüş hattına monte edilebilir. Fakat dönüş hattı gidiş hattından daima lineer bir akışa sahip olduğundan cihazın ölçüm hassasiyeti açısından tercih edilir.
  • Debi ölçer üzerindeki okun hattın akış yönüne uygun olmasına dikkat edin Ok yönü akış yönünü göstermiyorsa çalışmayacaktır. 
 •                                       
  PRF KİMLİK- PRF KİMLİK - PRF KİMLİK - PRF KİMLİK - PRF KİMLİK - PRF KİMLİK - PRF KİMLİK - PRF KİMLİK - PRF KİMLİK
   
  Dayen Grup, Apartman Site Yöneticiliği, Isı Pay Ölçer, EKB, Temizlik Hizmetleri, Konya
  Ana Sayfa | İletişim |  ]
  BtGrup 2011