Gelişen ve değişen dünyamızda ülkemiz, bu gelişim ve değişimi büyük hızla yaşamaktadır. Bu süreçte en büyük değişimi; inşaların toplu alanlar oluşturarak bir arada, aynı çatı altında, birden çok sosyal etkinlik alanları kurarak hayatlarını devam ettirdikleri yerlere geçişle göstermiştir. Yani bugünkü anlamıyla; site alanları, site içinde değişik ve birden çok sosyal etkinlik alanları kurmak yoluyla paylaşımlarını arttırmaktır. Bu gelişim ve değişim ile site alanlarında oturan kişi sayısında çok önemli bir artışa sebep olmuştur. İnsanlarımızda müstakil yaşantıdan site veya apartman yaşantısına geçmek istemektedirler. Çünkü hem kendileri için hem de çocukları için zaman geçirebilecekleri ve aynı zamanda eğlenebilecekleri yerlere kavuşacakları gerçeği bu tür yerleri cazip hale getirmektedir. Her gelişimin ve değişimin avantajı olduğu gibi bir de dezavantajı olduğunu unutmamak gerekmektedir. Müstakil kullanımdan ortak toplu alan kullanımına geçiş yani apartman veya site anlayışına geçişinde bir dezavantajı bulunmaktadır. Bu dezavantajda bilindiği gibi, ortak toplu alan kullanım yerinin idaresi ve yöneticiliğidir.
Apartman site ve iş merkezlerinin yöneticiliğini üstlenmek ve bu görevi yerine getirmek eskiden olduğu gibi günümüzde zor olan işlerden biridir. Çünkü apartman veya site sakinlerinden birisinin bu görevi üslenmesi ve tüm işleri yerine getirmesi gerekmekteydi. Yöneticilik işini üslenen ve yürüten kişi kimi zaman emekli veya bir iş ile uğraşan, çalışan kişi oluyordu. Buda o kişinin apartman veya site ile ilgili işlerin yürütmesinde kendisini tam olarak bu işlere ayırmasını imkânsız kılıyordu. Bu sebeple yöneticilik hizmetlerinde olsun bina ile ilgili hizmetlerde aksaklık oluşuyordu. Ardından da yapılan genel kurullarda tartışmalar ve kalp kırmalar karşılığında yönetici seçilmek istemeyen ve bu görevi yapmak istemeyen kat sakinleri oluyor ve yöneticisiz kalınıyordu.

Firmamız apartman, site ve iş merkezi yöneticilik hizmetini profesyonel anlamda yerine getirerek bina ile ilgili hizmetleri, kat sakinleri ile ilgili hizmetleri ve diğer tüm hizmetleri yerine getirerek huzurlu ve mutlu bir ortak toplu yaşam alanı oluşturuyor. Böylelikle kat sakinleri ve kat malikleri arasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan yapılması gereken tüm hizmetler yerinde ve zamanında müdahale edilerek profesyonelce yerine getiriliyor.

        

 
Dayen Grup, Apartman Site Yöneticiliği, Isı Pay Ölçer, EKB, Temizlik Hizmetleri, Konya
Ana Sayfa | İletişim |  ]
BtGrup 2011