Kat Mülkiyeti Kanunu,
Tebligat Kanunu,
Borçlar Ve Ceza Kanunu,
Kira Kanunu,
İmar Kanunu,
İş, Hafta Tatili, Sendika, Sgk Kanunu,
İş süreleri Ve Konut Kapıcıları Tüzüğü,
Ücretli İzin Yönetmeliği
Yap Denetimi Kanunu,
Asansör Yönetmeliği,
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,
Atıksu Deşarj Yönetmeliği,
Zorunlu Deprem Sigortası Kanunu,
Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu,
Kimlik Bildirme Kanunu,
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ,
Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ,
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu,
Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik,
Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik,
Otopark Yönetmeliği (Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ) ,
Sığınak Yönetmeliği,
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik,
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ,
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği,
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik,
Yapı Tesis Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği,
Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonların Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

                               

     
 
Dayen Grup, Apartman Site Yöneticiliği, Isı Pay Ölçer, EKB, Temizlik Hizmetleri, Konya
Ana Sayfa | İletişim |  ]
BtGrup 2011